• acadima4u

השיחה הראשונה

תלמידים פונים למורה פרטי כשמסתמנת ירידה ברמת הציונים, כשיש עבודה גדולה להגשה או אחרי מבחן לא מוצלח. בחלק מהמקרים חושבים ששיעור פרטי אחד מספיק לקבל ציון טוב יותר במבחן או לסיים את העבודה שיש להגיש. אך חשוב להבין שעל מנת להגיע לשיפור משמעותי בציונים, נדרש מהתלמיד עבודה אינטנסיבית ולאורך זמן.

ברוב המקרים ישאלו אתכם מה הניסיון שלכם. כאן חשוב להציג רקע מפורט אודותיכם כולל משך הזמן שאתם עובדים כמורים פרטיים, עיסוק נוכחי, תארים וכדומה. ובדיוק בשביל זה הוקמה אקדימה בה ניתן למצוא פרטים על המורה כולל המשרד שלו, ואפשרויות הלמידה איתו.

בשיחה הראשונה חשוב לברר מספר דברים:

סטטוס התלמיד – האם תלמיד בית ספר, האם סטודנט, איזו כיתה, איזו שנה בתואר וכו'.

חומר הלימוד - מהו החומר הספציפי בו התלמיד מתקשה, איזה חלקים הוא יודע או לא יודע.

לוח מבחנים - האם יש מבחן בזמן הקרוב, מה כולל המבחן.

אופי המפגשים - האם חד פעמי? האם כחלק מסדרת מפגשים לאורך תקופה?

מורים פרטיים קודמים - לנסות להבין מי הם היו ואת הסיבות שלא הצליחו כדי לנסות להימנע מהן.

חשוב לרשום בצורה מסודרת את כל הפרטים, זה ישמש אותנו בהמשך.


מה אתם חושבים? האם יש דברים שתעשו אחרת?

אנא שתפו אותנו