• acadima4u

5 צעדים להכנת עבודת הגשה

במהלך התואר הגעתי להבנה כי ישנה דרך ברורה כיצד לעשות עבודות הגשה.


#1 תכנון:

יש לנסות לפרק את העבודה לקטעים קטעים, למרות שבדרך כלל עבודות בנויות מסעיפים. כל סעיף יש לפרק לתתי סעיפים ולתת כותרות לכל אחד מהם ככה תהיה מלונו תוכנית ברורה ושלד חזק שעליו נתחיל להלביש את הגוף.

בנוסף לבניית השלד הזה יש גם לתת לו"ז לבניית הגוף, כלומר ממש לכתוב ביומן מתי יושבים על העבודה ומתי יש לסיים כל חלק שכזה.


#2 התמדה:

זהו חלק פחות קל להרבה אנשים, אך חשוב מאוד. תתמידו בתכנית שבינתם כי יש סיבה לכך שדווקא נתתם זמן מוגבל לכל חלק, אתם יודעים הכי טוב את רמת המסוגלות שלכם.


#3 בדיקה:

לאחר שסיימתם את העבודה יש להשאיר זמן לבדיקה ותיקונים. בדיקה אפקטיבית מאוד למלל רב היא קריאה בקול רם. ככה תוכלו לשמוע את עצמכם ואת מה שהמרצה שלכם שבודק את העבודה ישמע כאשר יקרא אותה לעצמו.


#4 הוראות הגשה:

כל מרצה והדרישות שלו. שימו לב כי לעתים אנו שוכחים את החלק הזה ומגישים כפי שאנחנו חושבים שהעבודה צריכה להראות אך זו טעות. עליכם להקל ככל הניתן על המרצה שלכם בבדיקת העבודה. ככה יהיה לו קל יותר ונוח. לא סתם הוא ביקש גופן 12 אריאל ורווח כפול.


#5 הגשה:

תגישו בזמן שנקבע. למרות שאני מאמין שכדי להגיש גם הרבה לפני, מכיוון שזמן הוא משאב יקר ערך שאין לו תחליף. חוץ מזה.. לא בא לכם לבלות את השבת בים עם החברים? למה לסבול בלימודים והכנת עבודות ברגע האחרון.


בהצלחה לכולם (:


אם יש למישהו בקהל שיטה טובה יותר או שיש לו ביקורת אשמח שישתף כאן למטה בתגובות.